ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය 2017

ආදරණීය දුවේ පුතේ,

.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ඉහළින් සමත් වී අ.පො.ස උසස් පෙළ හැදෑරීමට සුදුසුකම් ලැබූ ඔබට මාගේ හද පිරි සුභ පැතුම් පිරිනමමි. උසස් පෙළ හැදෑරීම සඳහා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව තෝරා ගත් ඔබ අනෙකුත් විෂයධාරා තෝරාගත් සිසුන්ට වඩා ඥාණාන්විත හා කාලෝචිත තීරණයක් ගෙන ඇත. එයට හේතුව වනුයේ සාමාන්‍ය සාමාර්ථ තුනක් සහිතව සමත් වන ඔබට සාමාන ප්‍රතිඵල ඇති අනෙක් විෂයන් හැදෑරූ සිසුන්ට වඩා රැකියා වෙළදපොලේදී ඉදිරියෙන් සිටීමට හැකියාව ලැබීමයි. උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව පැවැත්වෙන පුහුණුවකින් පසුව ඔබට ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ 3)මට්ටම ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

මෙම විෂය ධාරාවේ ප්‍රධානතම විෂය වන ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය කෘෂි විද්‍යා විෂයට සමගාමී වන ලෙස සකසා ඇත. දෙවන ප්‍රධාන විෂය වන තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව විෂය තුල විද්‍යාවේ සහ ගණිතයේ මුලික සංකල්ප අඩංගු වන ලෙස සකසා ඇත. තෙවන විෂය ප්‍රධාන විෂයන් දහයක් අතරින් ඔබේ කැමැත්ත පරිදි තෝරාගත හැක. නමුත් මාගේ අත්දැකීමට අනුව තෙවන විෂය ලෙස වඩාත් සුදුසු වනුයේ කෘෂි විද්‍යාවයි. එය ඔබට මෙම විෂය ධාරාවේ සාර්ථකත්වය ළගා කර ගැනීමට උපකාරී වනු ඇත.

කෘෂි විද්‍යා උපාධිධාරිනියක වන මා ගම්පහ ප්‍රසිද්ධ පාසලක ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය උගන්වන ගුරුවරියකි.මෙම විෂය ධාරාවට අදාළව ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මඟින් මෙහෙයවනු ලැබු සෛද්ධාන්තික සහ ප්‍රායෝගික වැඩමුළු සියල්ලටම සහභාගී වී විෂය පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ලබා ඇති අයෙකි.

2017 වසරේ අ.පො.. උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට නියමිත ඔබ වෙනුවෙන් ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය කරුණු සරලව සහ පැහැදිළිව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සමඟින් ඉගැන්වෙන නව පංතිය 2015 ජුනි මස 11 වෙනි දින විජයරාම පාරේ පිහිටි සිප්කෙම් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේදී සවස 3 ට ආරම්භ කරන බව සතුටින් දැනුම් දෙමි

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව නව දැක්මකින් යුතුව හදාරා අනාගතය සාර්ථක කර ගැනීමට ඔබත් එදිනට නොවරදවාම සහභාගි වන්න.

ස්තූතියි.

අජන්තා පිටදෙනිය

071 7169071

This entry was posted in නව පංති and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s